lưu ý : nạp thẻ chờ lâu, vui lòng liên hệ 0981.163.173 để nạp thẻ nhận số.tránh mất thẻ